Έλα στη νέα εποχή διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

Δικη σου η μουσικη.
ΔικH ΣΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ.

Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων με τεχνολογία blockchain. Ευέλικτη εκπροσώπηση. Εκκαθάριση και πληρωμή κάθε 3 μήνες.* Στατιστικά ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης εντός 48 ωρών. Χαρτογράφηση δημόσιας εκτέλεσης. Κι όμως, είναι πραγματικότητα.

Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

με τεχνολογία blockchain

Θέλαμε να προστατεύσουμε τη μουσική σας. Επιλέξαμε την επανάσταση.

Η εγγραφή και κατοχύρωση της μουσικής σας γίνεται κρυπτογραφημένα και με χρονική σήμανση blockchain. Πιστοποίηση που αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τα δικαιώματά σας επί των των έργων που δημιουργείτε: μια απόδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Ένα ασφαλές και αμετάβλητο “γενικό καθολικό” για τη μουσική σας.

Προστατέψτε τη δημιουργικότητά σας με την αιχμή της τεχνολογίας. Επιλέξτε αξιοπιστία. Επιλέξτε την τεχνολογία blockchain. Επιλέξτε την Artios, την εταιρία που εκπροσωπεί ως εκδότρια αποκλειστικά στην Ελλάδα τον Όμιλο Soundreef.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Τι είναι:

Ίσως νομίζετε ότι η μόνη επιλογή που έχει ένας δικαιούχος πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων είναι να αναθέσει το σύνολο του ρεπερτορίου του σε έναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, και να μείνει εγκλωβισμένος σε αυτή τη σχέση για τουλάχιστον μια τριετία; Όχι πια.

Το δικαίωμα δεν είναι ενιαίο

Το δικαίωμα κάθε δημιουργού (συνθέτη / στιχουργού) ή εκδότη επί ενός μουσικού έργου δεν είναι ενιαίο. Διασπάται σε ένα πλήθος από εξουσίες ανάλογα με τη χρήση του έργου (π.χ. ελεύθερη δημόσια εκτέλεση, ραδιοφωνική / τηλεοπτική μετάδοση, online media κλπ). Το ίδια ισχύει και για τα συγγενικά δικαιώματα (παραγωγού, τραγουδιστή, μουσικού).

Πλέον, δεν είναι ενιαία ούτε η διαχείριση

Με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε επιμέρους εξουσία μπορεί να ανατεθεί προς συλλογική διαχείριση σε διαφορετικό φορέα συλλογικής διαχείρισης, και μάλιστα για διαφορετικό χρόνο. Αυτή είναι η ευέλικτη εκπροσώπηση.

Το όφελος για τους δικαιούχους

Πλέον, κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει και να αναθέσει κάθε επιμέρους εξουσία στο φορέα διαχείρισης (Ανεξάρτητη Οντότητα ή Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης) που είναι πιο διαφανής και πιο αποτελεσματικός στον συγκεκριμένο τομέα, και μάλιστα σχεδόν για όσο χρόνο επιθυμεί.

Εκπροσωπούμενη μουσική σε πιο προσιτή τιμή, με μεγαλύτερο όφελος για όλους;


Ναι, γίνεται.

Αρκεί η διαχείριση να γίνεται με διαφάνεια και τα χρήματα να καταλήγουν στους δικαιούχους. Μάθετε περισσότερα:

Επικοινωνία δικαιούχων δικαιωμάτων μουσικής

Αν θέλετε να μιλήσουμε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Όλα τα στοιχεία σας τηρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν ανακοινώνονται σε τρίτους.
Scroll to Top